Handbok för livet – Helbibel (blå)

985.00kr

Populära studiebibeln i exklusiv nyutgåva.

Artikelnr: BHFL2020B Kategorier: , ,

Beskrivning

Handbok för livet är världens kanske mest uppskattade studiebibel och hjälper oss att förstå bibeltextens sammanhang. Den ger historik och bakgrundsfakta, den förklarar svåra ord och uttryck och den hjälper oss att se hur Bibelns olika delar hänger ihop.

Men inte nog med det. Handbok för livet hjälper oss att tränga djupare in i Guds ord och får oss att upptäcka dess eviga sanningar. Den visar oss hur viktiga de är och lär oss att tillämpa dem.

Visst finns det andra studiebiblar som ger värdefull information och kunskap, men ingen som i så hög grad lägger tyngdpunkten vid tillämpning. Noterna besvarar frågorna: ”Vad säger detta mig?” och ”Vad betyder den här texten för mig, familjen, vännerna, jobbet, grannarna, församlingen, nationen?”

Det här är Handbok för livet

Inledningar Den inledande texten till varje bibelbok fokuserar på dess övergripande tema. Dessutom finns tidsaxel, bakgrundsfakta, översikt, uppläggning, huvudteman och karta.

Noter Förutom att Handbok för livet har många tillämpande noter, innehåller den också noter med förklarande text. Dessa hjälper läsaren att bättre förstå sådant som kulturell bakgrund, historia, sammanhang, svårbegripliga texter, platser, teologiska begrepp och sambandet mellan olika bibeltexter. Totalt innehåller Handbok för livet över 10 000 noter.

Personporträtt Ett annat utmärkande drag hos Handbok för livet är de porträtt den ger av många av Bibelns personer. Här presenteras deras starka och svaga sidor, vad de uträttade, vilka misstag de gjorde och lärdomar vi kan dra av deras liv.

Kartor Handbok för livet har fler kartor än någon annan bibel. En grundlig och innehållsrik bibelatlas finns inbyggd i varje bibelbok.

Evangeliesynops Genom ett unikt och enkelt numreringssystem kan man läsa vilken berättelse som helst och se exakt var man befinner sig i förhållande till Kristus liv som helhet.

Faktarutor och förklaringar Handbok för livet innehåller många faktarutor och förklaringar som hjälper läsaren att få en klarare bild av svåra begrepp och förhållanden.

Parallellhänvisningar Ett nytt, omfattande system med hänvisningar i marginalen hjälper läsaren att snabbt hitta bibeltexter med inbördes samband.

Bibeltext Levande Bibeln (GT), Nya Levande Bibeln (NT)

Format: 160 x 240 mm. Konstskinn, 2160 sidor. Omslag: blå. Kommer i fin kartong.
Utgiven: 2020

Ytterligare information

Vikt 1811 g
oversattning

Levande Bibeln (GT), Nya Levande Bibeln (NT)

isbn

9789185853588

forlag

Sjöbergs Förlag

sprak

Svenska

format

Konstskinn

sidor

2160