Teologi & Ledarskap

Teologi & Ledarskap är en tidskrift som innehåller teologisk fördjupning, praktisk undervisning och andlig inspiration. Vår önskan är att Teologi & Ledarskap ska vara en hjälp för dig att tränga djupare in i Ordet, bönen och den kristna historien; ett verktyg, både för din inre utveckling och i den tjänst och kallelse du står i.

Mer info finns på www.teologiochledarskap.se