Bibeltro: Nio teologer om bibelsyn och bibelbruk

329.00kr

Varför är bibelsynen så viktig?

Är bibelordet Guds ord, inspirerat av den helige Ande eller är Bibeln en samling vanliga böcker, författade av människor vid olika tidpunkter, och vilkas innehåll vi kan ta till oss efter eget tycke och smak? Var Jesus Guds Son, född på ett övernaturligt sätt eller var han bara en av många mänskliga vishetslärare? Dessa och många andra frågor behandlar författaren i Det står skrivet: Bibeltro kontra bibelkritik. Det här är en bok som berör det innersta i kristen tro: Kan man lita på Bibeln?

Artikelnr: BBNTOBOB Kategorier: , , , ,

Beskrivning

Nio teologer om bibelsyn och bibelbruk från reformationen till vår tid.
Varför är bibelsynen så viktig?
En bibelvetenskap och teologi som bygger på bibeltro är en nödvändig förutsättning för att bygga Kristi kropp stark. Författarna till denna bok har, var och en utifrån sina specialiteter, formulerat hur de ser på Bibeln och dess roll. De olika bidragen spänner från bibeltolkningens historia, med början i den svenska reformationen, till ständigt aktuella frågor.
Innehåll:
  • Därför tror jag på en historisk Adam och Eva
  • Slaget om Gamla testamentet
  • Bibelsyn i Sverige från reformationen till 1993
  • Bibelsyn i Svenska kyrkan under 1800-talet
  • Tron att hela Bibeln är Guds Ord: exemplen de tidiga baptisterna och Anders Wiberg, Lewi Pethrus och SvenLidman
  • Bibeln i ljuset av andra källor till Guds uppenbarelse
  • Historisk-kritisk metod och kristen erfarenhet – om bibelsyn och vetenskapssyn
  • Sund bibeltolkning: några grundregler
  • Bibeltolkning och mänskliga tankemodeller
  • Guds Ord och förkunnelsen. Reflektioner kring första Korinterbrevets fyra första kapitel

 

Medverkande:

Torbjörn Aronson är professor i kyrkohistoria vid Skandinavisk teologisk högskola och docent i samma ämne vid Uppsala universitet.

Christian Braw är präst i Svenska kyrkan och docent vid Åbo Akademi. Han är även författare till en lång rad böcker.

Ingrid Faro är PhD, MDiv och Dean of Theology och docent i Gamla testamentet vid Skandinavisk teologisk högskola. Hon predikar och undervisar internationellt, bland annat kring ämnen som hur man som kristen hanterar lidande.

Johnny Foglander har varit internationellt resande predikant under 40 år och lärare på Livets Ord bibelskola 34 år. För närvarande pastor för EChurch, Uppsala. Innehar en teol kand från Uppsala universitet.

Anders Gerdmar är professor i Nya testamentets exegetik vid Skandinavisk teologisk högskola samt docent i samma ämne vid Uppsala universitet. Han är också grundare av Skandinavisk teologisk högskola. Därutöver skriver han både undervisning för nyomvända och teologi för allmänheten.

Pavel Hoffman arbetar som lärare vid Skandinavisk teologisk högskola. Han studerade vid Graduate Theological Seminary vid Oral Roberts University i Tulsa, USA. För närvarande arbetar han på sin doktorsexamen via University of South Africa.

Göran Lennartsson teol doktor i Lund 2007 i Nya testamentets Exegetik. Han har bott och verkat i Mellanöstern och Jerusalem under en tioårsperiod och har sysslat med akademisk teologisk undervisning under mer än 20 års tid.

Hans Sundberg är teologie doktor i systematisk teologi vid Uppsala universitet.Han har varit församlingspastor inom Baptistsamfundet, lärare vid Betelseminariet och Skandinavisk teologisk högskola, samt församlingsplanterare, pastor och National Director i Vineyard Norden.

Karl-Henrik Wallerstein är präst i Svenska kyrkan och jobbar som kyrkoherde i Göteryds pastorat. Wallerstein blev teol doktor i Åbo 2019 i Gamla testamentets exegetik.

 

Ytterligare information

Vikt 545 g
isbn

9789198659535

sidor

380

forlag

STH Academic

sprak

Svenska

format

Inbunden

forfattare