Bekänna färg: Kyrka och hbtq i en regnbågsfärgad värld

239.00kr

Denna antologi består av nitton texter som på olika sätt försöker ta ett samlat grepp om kyrkan och hbtq-frågorna.

Första halvan av boken lägger tonvikten på en teologisk och historisk bearbetning av frågorna. Andra halvan berör de praktiska följderna av en klassiskt kristen syn på sexualiteten.

Boken vill ge underlag för goda samtal om och bearbetning av en för många svår och laddad fråga.

Artikelnr: BOE5327 Kategorier: , ,

Beskrivning

Få frågor har visat sig så svåra för den kristna kyrkan att hantera – i alla fall i modern tid – som hur vi ska förhålla oss till samkönade sexuella relationer. Det finns många orsaker till detta, och den viktigaste är antagligen att den inte bara kan reduceras till en ”fråga”. Synen på hbtq i allmänhet och homosexualitet i synnerhet är så laddad just för att den hela tiden handlar om människor av kött och blod – människor som alla är älskade av Gud, men som på ett särskilt sätt utmanas av Bibelns texter om sexualitet, äktenskap och könsidentitet.

I denna antologi, som består av 19 olika texter, har vi försökt att ta ett samlat grepp på kyrkan och hbtq-frågorna. Som sig bör tar vi vårt avstamp i teologin, och lyssnar in ett antal teologer som gått i närkamp med de bibliska texterna och den kulturella situation som rådde när de skrevs ned.

Därifrån går vi vidare till att utforska sådant som teorier kring homosexualitetens ursprung och vår egen tids syn på identitet, transsexualitet och queerteori. Slutligen fokuserar vi på ett antal frågor om bemötande: Hur tänka när någon av våra nära och kära kommer ut som hbtq? Och hur hantera hbtq-frågorna i den kristna församlingen – specifikt gällande medlemskap, ledarskap och tjänst?

Under vinjetten ”Min berättelse” finns även fem personliga vittnesbörd, som alla publiceras för första gången. Viktigt har här varit att ge röst åt de många kristna hbtq-personer som utifrån sin förståelse av bibelordet har valt att inte leva ut sin sexualitet i en samkönad relation.

Utgångspunkten för antologin är att Bibeln är Guds ord, och normerande för kyrkans lära och liv. Alla som skriver är väl medvetna om att vi i dag lever i en regnbågsfärgad värld, där det i många fall är svårt att gå mot strömmen i de frågor som behandlas. Trots detta har vi valt att bekänna färg. Vi tror nämligen att den riktning våra texter anger är den som gör bibelordet störst rättvisa, och som därmed också kommer att ha framtiden för sig. Läs själv och bedöm om vi har rätt i detta!

Medverkande författare:
Anders Arborelius O.C.D.
Ray Baker
Anna Sophia Bonde
Joshua Ryan Butler
Henrik Bååth
Olof Edsinger
Stefan Gustavsson
Richard Hays
Bengt Holmberg
Richard Hultmar
André Juthe
Mary Jønland
Espen Ottosen
Daniel Ringdahl
Dan Salomonsson
Nasrin Sjögren
Lars-Göran Sundberg
Syster Sofie O.P.

Ytterligare information

Vikt 575 g
forfattare

,

forlag

Apologia, Svenska Evangeliska Alliansen

format

Mjukband

isbn

978-91-86415-32-7

sidor

324