I denna fängslande bok kombineras biblisk undervisning med personlig erfarenhet. Här erbjuds ett antal praktiska verktyg att tillämpa i ditt liv. Den kommer också att hjälpa dig att förstå bönens vidsträckta dimension och uppmuntra dig att göra förbön till en naturlig del av det dagliga livet. Steg för steg tar Suzette Hattingh dig igenom Bibeln och visar hur man kan förstå de sätt som Gud använder för att leda människor in i ett böneliv och hur Han svarar på bön. Med sitt unika, humoristiska sätt att uttrycka sig kommer hon att utmana dig och tända en ny hängivenhet och förmåga till effektiv bön inom dig.

Upptäck hemligheten till ett fungerande böneliv kommer att hjälpa dig att:
Vandra med Gud och tala med Gud.
Fullfölja Guds eviga syften med dig och med sitt eviga rike över hela jorden.
Lära dig använda den auktoritet du fått och inta det område han har gett till dig.
Bli ledd av den helige Ande genom att Han leder dina böner och delar de bönebördor som kommer upp till himlen med dig här på jorden.

Suzettes bok beskriver det som är hennes livsstil – hon skriver om det liv hon lever och hon lever i praktiken det hon skriver. Upptäck hemligheten till ett fungerande böneliv är en bok för alla, inte bara en klassiker att ha i bok-hyllan, utan en handbok för det dagliga livet!